1. Загальні положення
1.1. Правильна організація харчування є однією з важливих умов, які сприяють збереженню і зміцненню здоров’я осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи (далі – установи), і розглядається як один з вагомих елементів забезпечення прав людини.

 

EdaInPrison.doc