Законы

Законы (17)

В сборнике публикуются Европейские пенитенциарные правила, рекомендованные Комитетом Министров государствчленов Совета Европы для практического применения в национальных пенитенциарных системах

Держави - учасниці цього Протоколу, знову підтверджуючи, що катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження та покарання заборонені і є серйозними порушеннями прав людини, будучи впевнені в необхідності подальших заходів для досягнення цілей Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання ( 995_085 )

Попереднє ув'язнення відповідно до кримінально-процесуального законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого, підсудного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили.

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 16 вересня 2010 року № 902/2010

Резолюція 45-ї cecії Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року

Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года.

Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання

Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах.

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, її завдання та повноваження.

Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года.Вступление в силу: 26 июня 1987 года в соответствии со статьей 27 (1).

Турин, 18.10.1961
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию,учитывая положения Конвенции по Защите Прав Человека и Основных Свобод, напоминая, что в соответствии со Статьей 3 указанной Конвенции,

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 р. за N 672/13939
Відповідно до частини другої статті 157 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою визначення порядку й умов виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання, НАКАЗУЮ:

1. Загальні положення
1.1. Правильна організація харчування є однією з важливих умов, які сприяють збереженню і зміцненню здоров'я осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи (далі - установи), і розглядається як один з вагомих елементів забезпечення прав людини.